Kontakt

Adresa prevádzky

Penzión Kráľov dvor
Čremošné 159
039 01 Turčianske Teplice

Email: rezervacie@kralovdvor.sk
Telefón: +421 910 541 568

Fakturačné údaje

LVIS-AB, s.r.o.
Podlavická cesta 7
974 09 Banská Bystrica

IČO: 36 039 306
DIČ: SK2020088158
Zápis: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Číslo vložky: 6221/S
č.ú.:  SK23 3100 0000 0042 8002 2818, Prima banka

Kde nás nájdete

Menu