Storno podmienky

Stornovacie podmienky a storno poplatky za pobyty v Penzióne Kráľov dvor***
Pri storne pobytu klientov v termíne:

  • 31 a viac dní bez storno poplatku
  • 30 – 15 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 30% z celkovej sumy za ubytovanie
  • 14 – 8 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 60% z celkovej sumy za ubytovanie
  • 7 – 0 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok 100% z celkovej sumy za ubytovanie, t.j. ubytovanie sa platí v plnej výške.

Osobitné ustanovenia:
V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z penziónu (skrátenie pobytu) nemá hosť ani cestovná kancelária nárok na vrátenie peňazí za nedočerpané služby.

V prípade storna alebo skrátenia či nenastúpenia pobytu hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si klient uplatňuje účtované storno poplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.

Menu